विरोधआप्रवासी परिवारसँग अलग्याइएका बच्चालाई उनका मातापितासँग राख्न अदालतले दिएको समयसीमा नाघेपछि पनि आदेशको पालना नभएकोमा क्यापिटल हिलमा प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारी र उनीहरुका बालबालिका ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्