फलफूल तर्कारीमा विषादि हावा अनि खानेपानीमा प्रदुषण, यो सबै नभए हाम्रो पेशा कसरी चल्छ ?प्रतिक्रिया दिनुहोस्