यो मेरो धरहरा… म आफै बनाउँछुबुझ्नुभो ? ओलीको बोली, तटस्थ आज … तटस्थ भोलि…

प्रतिक्रिया दिनुहोस्