कुर्दाकुर्दा…. आयेरै छाड्यो मेलम्चीप्रतिक्रिया दिनुहोस्