दुई वषभित्रै हाम्रो २ हराँ अर्को मोनोरेल आउने रे , अईले ह्याँ भको चैँ कुन रेल नि बाबा?प्रतिक्रिया दिनुहोस्