प्रहरीले खोजी सूची मा किन राख्या थाहा छ ह्वाँ लाई ?प्रतिक्रिया दिनुहोस्