लाईन बस्दाबस्दै फेरी भाउ बढ्यो रे हो? यसो सापटी पाउँ है अंकल? गोजिमा भकोपैसोले त हावामात्र भर्न पुग्छ होलाप्रतिक्रिया दिनुहोस्