हाम्रो विदेश भ्रमणमा स्वास्थयोपचार खर्च जस्ता अत्यावश्यक विषयलाई चाहिने राज्यकोषको ढुकुटीको यस्तो दुरुपयोग ?हाम्रो विदेश भ्रमणमा स्वास्थयोपचार खर्च जस्ता अत्यावश्यक विषयलाई चाहिने राज्यकोषको ढुकुटीको यस्तो दुरुपयोग ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्