यो लोकतन्त्र कसैले हाम्लाई किस्तीमा राखेर दिएको उपहार हैनप्रतिक्रिया दिनुहोस्