माग पूरा… अनसन आदि हुँदै गर्छ, त्यतिन्जेल हाम्रो माग र तरिका चल्छ क्याप्रतिक्रिया दिनुहोस्