सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी सिद्धान्त जारीप्रतिक्रिया दिनुहोस्