धमिलो र लेदोयुक्त खानेपानी पिउन बाध्यप्रतिक्रिया दिनुहोस्