ट्याक्सीको राजस्व महाशाखाले नै सङ्कलन गर्नेप्रतिक्रिया दिनुहोस्