जिम्मेवार पदाधिकारीले निजी स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारप्रतिक्रिया दिनुहोस्