फाइल अड्काउने काम बन्द गर्न मन्त्री साहको निर्देशनप्रतिक्रिया दिनुहोस्