सुडालमा १०८ फिट अग्लो ‘कल्पेश्वर महादेव’को मूर्ति स्थापना हुनेप्रतिक्रिया दिनुहोस्