नेपाल

मुख्य समाचार

प्रदेश–१ को आधविक योजनाको आधारपत्र तयार

सरोज यादव, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ५ वर्षे आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिको ५ वर्षे योजनाको आधारपत्र तयार गरेको हो । बिहीबार योजना आयोगले बिराटनगरमा प्रथम