परम्पराचीनको फुजियान प्रान्तको पुसियान स्थित प्राचिन सहर प्राचिन सहर पुक्सीमा सुरक्षा, असल र शान्तिका लाग प्रार्थना गर्र्र्दै आगोमा माथि हाम्फाल्दै एक पुरुष ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्