मेरो संस्कृति, मेरो गौरव
हास्यव्यग्यकार मनोज गजुरेल कमलामाईमा सहनाई बजाउने प्रयास गरेर रमाउँदै।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्