छुद्र ग्रहनासाको ओसिरिस–रेक्स अन्तरिक्ष यानले परिक्रमाका क्रममा खिचेको एक तस्वीरमा देखिएको छुद्र ग्रह बेन्नु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्