आँधीदक्षिणी भारतमा आएको सामुदि«क आँधिमा कम्तिमा ३३ जना मानिसको ज्यान गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्