अन्तिम रातअन्तिम रात ः २०७४ सालको अन्तिम रात तारेभिरबाट देखिएको काठमाडौं उपत्यकाका दृश्य ।
तस्वीर ः अनिल आङदेम्बे/काठमाडौं

प्रतिक्रिया दिनुहोस्