महोत्सवस्पेनमा ग्रामीण क्षेत्रमा उर्वरा ल्याउन मनाउने नावालाक्रुज महोत्सवमा जनावरको छाला, बोरा र अन्य प्राकृतिक वस्तुहरुको प्रयोग गरी यात्रा गरिरहेका सहभागीहरु।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्