बचावटसिरियामा भएको हवाइ हमलाको दौरान एक बालकले बहिनीको बचावट गर्दै।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्