योद्धाको चुनौतीटाटा ‘योद्धाको चुनौती’ कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राहक राजेन्द्र डंगोल, नेपाल ग्यास (दाँया) अर्का ग्राहक, आक्वा वल्र्डका श्री श्रेष्ठलाई योद्धाको साँचो हस्तान्तरण गर्दै टाटा सिप्रदीका अधिकारी।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्