प्रचारसमलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा मत दिन आयोजित र्यालीमा चुम्बन गर्दै एक समलिंगी जोडी।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्