यस्तो छ घटनाको बास्तबिकता,प्रतक्ष्य देख्नेहरु यस्तो भन्छन् SARAD GAUCHANप्रतिक्रिया दिनुहोस्