कोशी नेपालीको पीडा बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्तप्रतिक्रिया दिनुहोस्