सडक बनेपछि डेढ घण्टाको बाटो तीस मिनेटमा छोटियोप्रतिक्रिया दिनुहोस्