मतदाता परिचयपत्र भदौ ३०, ३१ र असोज १ मा दिइने !प्रतिक्रिया दिनुहोस्