महिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामहिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको चौंथो वाषर््िाक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांङगत कटुवाल, साथमा संस्थाका अध्यक्ष पुरुषोत्तम महिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको चौंथो वाषर््िाक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांङगत कटुवाल, साथमा संस्थाका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा। तस्वीरः नेस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्