पहिरोले १२ दिनदेखि यातायात अवरुद्धप्रतिक्रिया दिनुहोस्