प्राधिकरणको बक्यौता रु ११ अर्ब बढीप्रतिक्रिया दिनुहोस्