बाढीपीडितमा छाला र श्वासप्रश्वासको समस्या बढीप्रतिक्रिया दिनुहोस्