विशिष्ट सम्पदाबारे ज्ञान दिने उपयुक्त संस्था लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय : प्रधानमन्त्रीप्रतिक्रिया दिनुहोस्