मिलापत्रमै सीमित हुन्छ छुवाछुत मुद्दाप्रतिक्रिया दिनुहोस्