सत्रवटा तहमध्ये सातमा काँग्रेस, पाँचमा एमालेप्रतिक्रिया दिनुहोस्