लम्की र घोडाघोडीमा एमाले विजयीप्रतिक्रिया दिनुहोस्