निर्वाचनका लागि तीन हजार जनशक्ति परिचालनप्रतिक्रिया दिनुहोस्