उम्मेदवार घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्तप्रतिक्रिया दिनुहोस्