पोखरा–लेखनाथ मनपाको २४ र २५ मा एमाले, २३ मा काँग्रेस र २२ मा मिश्रित परिणामप्रतिक्रिया दिनुहोस्