एमाले इलामले उम्मेदवारको टुङ्गो लगायोप्रतिक्रिया दिनुहोस्