निर्वाचन नतिजा अपेक्षाकृत भएको माओवादीको निष्कर्षप्रतिक्रिया दिनुहोस्