क्वान्टम प्रगतिगुगल र नासाले एमेस केन्द्रमा स्थापित गरेको क्वान्टम कम्प्युटर डी वेभ २००० क्यु। यो नयाँ क्वान्टम कम्प्युटर २००० क्युबिट भएको भएको जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्