क्षेत्राधिकारका समस्या संविधानसम्मत खोजिने – नेकाप्रतिक्रिया दिनुहोस्