तिम्लै चाईयो नोट, यो लेउ … अब मलै चाईयो भोट, ल है ?

LEAVE A REPLY