विदेशी लगानीको विशेष सुरक्षा गछौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा महतप्रतिक्रिया दिनुहोस्