बिमा कार्यक्रमको एक वर्षमा ४५ हजारले गराए बिमाप्रतिक्रिया दिनुहोस्