चितवनको पर्यटन खस्केकामा व्यवसायीको चिन्ताप्रतिक्रिया दिनुहोस्