धौलागिरिमा ‘थ्रिजी’ सेवा थप विस्तारप्रतिक्रिया दिनुहोस्